Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Môi trường / Xử lý chất thải" | Địa điểm "Kon Tum"

Kỹ Sư Trắc Địa Và Đo Đạc

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

- Chuyên viên Ban QLDA chuyên ngành Trắc địa
- Tiến hành xúc tiến và trợ giúp Ban QLDA hoặc các phòng/ban khác về côn tác địa hình, đất đai có liên quan; Kiểm tra, rà soát hồ sơ có liên quan đến dự án (về công tác địa hình, chất lượng và biện pháp thi công công trình)
- Thực hiện nhận bàn giao tim tuyến công trình
- Ki...

Môi trường / Xử lý chất thải

Môi trường Kỹ sư trắc địa và đo đạc

09/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-