Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kế toán / Kiểm toán" | Địa điểm "Kon Tum"

[Kon Tum] Kế Toán Bán Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Kon Tum

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tiếp nhận thông tin khách hàng, sản phẩm, dịch vụ bán ra từ tư vấn bán hàng.
- Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm bán ra lên hệ thống.
- Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn nhanh chóng cho khách hàng.
- Quản lý và bàn giao ngân quỷ trong ca làm việc.
- Lập các báo cáo thu chi tại của hàng.

Kế toán / Kiểm toán

Nhân Viên Thu Ngân Kế Toán Kế toán bán hàng Kon Tum

24/11/2017

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

BIOPHAP Co., Ltd. - Kon Tum

3,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện việc thu thập và kiểm tra hoá đơn thanh toán, đơn hàng một cách hiệu quả, kịp thời;
- Kiểm tra lại các chứng từ thanh toán ghi nhận vào đúng sổ kế toán và đảm bảo tuân thủ các quy định của kiểm soát nội bộ và thuế;
- Kiểm tra, rà soát các hoá đơn thực tế nhận từ phòng cung ứng và dữ liệu được ghi nhận vào h...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Kế toán thanh toán

15/11/2017

Kế Toán Tổng Hợp

BIOPHAP Co., Ltd. - Kon Tum

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

* vị trí kế toán tổng hợp có những trách nhiệm (và không giới hạn) như sau:
- Kiểm tra, đối chiếu tài liệu kế toán từ các kế toán thanh toán (AP), kế toán công nợ (AR) để đảm bảo dữ liệu cuối cùng được nhập vào Misa đúng với Quy định kế toán;
- Đối chiếu, so sánh danh sách các chứng từ được nhập vào hệ thống và các chứ...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Kế toán tổng hợp

15/11/2017

Kế Toán Trưởng

Công Ty CP Tấn Phát - Kon Tum

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến công tác quản lý tài chính;
- Kiểm tra, xem xét và cân đối điều chỉnh các khoản thu, chi cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kê khai thuế hàng tháng, quý, năm; làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế;
- Quản lý sổ sách kế ...

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Kế Toán Trưởng

09/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-