Tìm thấy 8 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Kiên Giang"

SITE MANAGER (Bridge major)

Liên Danh Nhà Thầu Kumho - Hyundai - Kiên Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

08/02/2017

10 Kỹ Sư M&E (Giám Sát Thi Công Cơ Điện)

SEAREFICO - Bình Dương, Hồ Chí Minh, Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

07/02/2017

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án - Phú Quốc

Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công - Kiên Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/02/2017

Giám Sát Thi Công - Làm Việc Tại Phú Quốc

BIM Group - Kiên Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/01/2017

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

BIM Group - Kiên Giang

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/01/2017

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

Công ty CP Đầu Tư Thành Thành Công - Kiên Giang

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

12/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-