Tìm thấy 15 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Kiên Giang"

Civil Engineer (Bridge Engineer)

Kumho - Hyundai Joint Venture - Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/09/2017

QS (Quantity Surveyor)

Kumho - Hyundai Joint Venture - Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/09/2017

Kỹ Sư Giám Sát M&E (Chủ Đầu Tư)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/09/2017

Trưởng Ban Quản Lý Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang

30,000,000VNĐ - 60,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/09/2017

Cán Bộ Tư Vấn Giám Sát (Chủ Đầu Tư)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

08/09/2017

KỸ SƯ DỰ TOÁN ĐẤU THẦU (CƠ-ĐIỆN)

SEAREFICO - Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/09/2017

QUẢN LÝ THI CÔNG CƠ ĐIỆN (SM)

SEAREFICO - Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

06/09/2017

GIÁM SÁT THI CÔNG CƠ ĐIỆN (SS)

SEAREFICO - Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khánh Hòa

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/09/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-