Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhà hàng/ Dịch vụ ăn uống" | Địa điểm "Kiên Giang"

QUẢN LÝ KARAOKE _ LÀM VIỆC TẠI PHÚ QUỐC

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-