Tìm thấy 20 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn / Du lịch" | Địa điểm "Kiên Giang"

Front Desk Attendant

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/10/2019

Executive Secretary

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Nhân viên
11/10/2019

Reservations Supervisor

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
11/10/2019

Assistant Restaurant Manager

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Nhân viên
04/10/2019

Assistant Fo Manager

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Nhân viên
04/10/2019

Front Desk Supervisor

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
04/10/2019

Guest Experiences Manager

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/10/2019

Resort Host

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/10/2019

Trainee ( Housekeeping)

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh
04/10/2019

Trainee ( Front Office)

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh
04/10/2019

Assistant Executive Housekeeper

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Nhân viên
04/10/2019

Executive Sous Chef

PREMIER VILLAGE PHU QUOC RESORT - Kiên Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
04/10/2019

Thực Tập Sinh Nhà Hàng - Khách Sạn

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT - Kiên Giang

1,000,000VNĐ - 2,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
26/09/2019

Hotel Manager

INTERCONTINENTAL PHU QUOC LONG BEACH RESORT - Kiên Giang

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
09/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-