Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn / Du lịch" | Địa điểm "Kiên Giang"

NHÂN VIÊN THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH - VIỆT

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-