Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm" | Địa điểm "Kiên Giang"

Nhân Viên Kỹ Thuật Chăn Nuôi Hải Sản (SunWorld Hòn Thơm Nature Park)

Sun Group - Kiên Giang

Sun Group

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Quan sát, đánh giá trong việc chăm sóc thủy hải sản
- Đưa ra các giải pháp hiệu quả trong nghiệp vụ công việc kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
- Ra quyết định trong việc lựa chọn phương pháp chăm sóc thủy sản
- Hỗ trợ các công việc khác
- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
* Quyền lợi được h...

Khác, Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm

Thực Phẩm Tuyển Gấp Kiên Giang

05/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-