Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng" | Địa điểm "Kiên Giang"

Giám Sát Bán Hàng Kênh Bệnh Viện: An Giang, Kiên Giang

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP - An Giang, Kiên Giang

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

26/06/2017

QUẢN LÝ KARAOKE _ LÀM VIỆC TẠI PHÚ QUỐC

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-