Tìm thấy 51 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bán hàng" | Địa điểm "Kiên Giang"

[Kiên Giang] CỬA HÀNG TRƯỞNG CH THỜI TRANG

Công ty Gianni Việt Nam - Kiên Giang

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

14/05/2019

Cửa Hàng Trưởng Tại Thời Trang Thể Thao ADIDAS

Công ty TNHH Quốc Tế Hải Long - Cần Thơ, Kiên Giang, Lào Cai

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2019

CTV KINH DOANH - KIÊN GIANG

Công Ty TNHH Cỏ Bốn Lá - Kiên Giang

Hơn 4,000,000VNĐ | Mới đi làm

06/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-