Tìm thấy 93 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Kiên Giang"

GIÁM SÁT LỄ TÂN - HOUSE KEEPING

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN THU MUA CÔNG TRÌNH

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

6,000,000VNĐ - 6,500,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH NGỌC TRAI

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TIẾNG TRUNG)

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

4,000,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Mới đi làm

15/03/2019

NHÂN VIÊN THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH - VIỆT

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TRANG SỨC CAO CẤP

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

15/03/2019

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIẾNG NGA

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TIẾNG ANH

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

Hơn 5,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN SALE CALL

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

KỸ THUẬT VIÊN MASSAGE

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

4,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN GIỮ ĐỒ CHO KHÁCH

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

4,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TIẾNG NGA

TẬP ĐOÀN LONG BEACH - Kiên Giang

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

15/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-