Tìm thấy 17 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Khánh Hòa"

GIÁM SÁT TRẮC ĐẠC

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN COREASIA - Hồ Chí Minh, Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/03/2019

GIÁM SÁT TRƯỞNG TẠI CAM RANH

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN COREASIA - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/03/2019

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Công Trình (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - An Giang, Khánh Hòa

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

26/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-