Tìm thấy 27 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Khánh Hòa"

Nhân Viên QC

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

17/05/2019

Giám Sát An Toàn (HSE) - Khánh Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2019

Chuyên Viên QS Thầu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2019

Chuyên Viên QAQC

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2019

Kỹ Sư QS - Nha Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOBA VIỆT NAM - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên

08/05/2019

Chỉ Huy Trưởng/Chỉ Huy Phó Công Trình (Công Ty Con)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - An Giang, Khánh Hòa

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

03/05/2019

GIÁM SÁT TRƯỞNG TẠI CAM RANH

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN COREASIA - Khánh Hòa

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

22/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-