Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn / Du lịch" | Địa điểm "Khánh Hòa"

Nhân Viên Lễ Tân

Công Ty TNHH Forio Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên
01/08/2019

Trưởng Nhóm Quản Lý Ca Đêm (Duty Manager)

Công Ty TNHH Forio Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/08/2019

Giám Sát Buồng Phòng

Công Ty TNHH Forio Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/08/2019

Giám Sát Bộ Phận Tiền Sảnh

Công Ty TNHH Forio Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/08/2019

Nhân Viên Hồ Bơi

Khách sạn TRUONG - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên
25/07/2019

Nhân Viên Buồng Phòng

Khách sạn TRUONG - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên
25/07/2019

TRƯỞNG CA LỄ TÂN

An Vista Group - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
12/07/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

An Vista Group - Khánh Hòa

Thương lượng | Nhân viên
12/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-