Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn / Du lịch" | Địa điểm "Khánh Hòa"

Trưởng Nhóm Quản Lý Ca Đêm (Duty Manager)

Công Ty TNHH Forio Nha Trang - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

15/01/2019

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH TM - DV THÀNH ĐẠT PHÚ - Khánh Hòa

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

27/12/2018

GIÁM SÁT LỄ TÂN

KHÁCH SẠN RED SUN NHA TRANG - Khánh Hòa

Hơn 6,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-