Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Khánh Hòa"

QUẢN LÝ CỬA HÀNG THỜI TRANG - NHA TRANG

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC QUỐC TẾ - Khánh Hòa

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

27/02/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh MT Tại Nha Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Khánh Hòa

Hơn 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/02/2019

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà (Vạn Ninh - Khánh Hòa)

FE Credit - Khánh Hòa

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/02/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-