Tìm thấy 29 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Khánh Hòa"

Trưởng Nhóm/Nhân Viên Tín Dụng

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Đắk Lắk, Khánh Hòa

5,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
11/07/2019

Giám Sát Bán Hàng Kênh MT Tại Nha Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Khánh Hòa

Hơn 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
09/07/2019

GIAO DỊCH VIÊN TẠI QUẦY - FTEL KHÁNH HÒA

FPT Telecom - Khánh Hòa

4,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
04/07/2019

Trưởng Ekip MT - Nha Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN DILIGO HOLDINGS - Khánh Hòa

Hơn 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-