Tìm thấy 2 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Báo chí / Biên tập viên / Xuất bản" | Địa điểm "Khánh Hòa"

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty TNHH SX & TM Cường Long Phát - Khánh Hòa

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io