Tìm thấy 14 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Hưng Yên"

Thủ Kho Vật Tư Tại Hưng Yên

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/09/2018

Nhân Viên Điều Phối Giao Hàng

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

19/09/2018

Chuyên Viên Mua Hàng Nội Địa

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

500USD - 700USD | Nhân viên

18/09/2018

Thủ Kho Thành Phẩm

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

18/09/2018

Trưởng Nhóm Logistics ( Tiếng Nhật N3 Trở Lên )

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

13/09/2018

[GHN Express - Hưng Yên] Nhân viên Xử lý hàng

Giao Hang Nhanh Holdings - Hưng Yên

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

10/09/2018

[GHN Express - Hưng Yên] Nhân viên Giao nhận

Giao Hang Nhanh Holdings - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

10/09/2018

Trưởng Phòng Kho Vận - Hưng Yên

TẬP ĐOÀN TECOMEN - Hưng Yên

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/09/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-