Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm" | Địa điểm "Hưng Yên"

Giám Đốc Kinh Doanh Hóa Chất

Công Ty TNHH Bao Bì Việt Hưng - Hưng Yên

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Giám đốc

15/08/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-