Tìm thấy 33 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Dịch vụ khách hàng" | Địa điểm "Hưng Yên"

Trưởng Chi Nhánh [Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hưng Yên

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc
12/10/2019

Quản Lý Kinh Doanh [Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hưng Yên

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/10/2019

Giám Đốc Chi Nhánh [Hưng Yên]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Dương - Hưng Yên

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Giám đốc
12/10/2019

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh ( Hưng Yên )

Home Credit Vietnam Finance Company Limited - Hưng Yên

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Sinh viên/ Thực tập sinh
09/10/2019

Thủ Kho Thực Phẩm (Hưng Yên)

Công Ty TNHH DV Ăn Uống Ba Sao - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 8,500,000VNĐ | Nhân viên
08/10/2019

[Hưng Yên] Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hưng Yên

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
30/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-