Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Hòa Bình"

Nhân Viên Thủ Kho

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NAM TIẾN - Hòa Bình

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-