Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tiếp thị" | Địa điểm "Hòa Bình"

Giám Sát Bán Hàng (KV: Hòa Bình, Ninh Bình)

CÔNG TY CỔ PHẦN TNG POWER - Hòa Bình, Ninh Bình

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

20/07/2018

Trưởng Kinh Doanh Khu Vực

Công Ty CP Thái Lan Paint - Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Nội

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

02/07/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-