Tìm thấy 29 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hòa Bình"

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/01/2017

Kỹ Sư Thiết Bị 10 Zone

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Lợn

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Hòa Bình, Vĩnh Phúc

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/01/2017

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Nhân viên

13/01/2017

Giám Sát Kinh Doanh/Quản Lý Khu Vực Tây Bắc

Công Ty CP Dược Phẩm An Hưng - Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/01/2017

Kỹ Sư SMT

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04/01/2017

Kỹ Sư Sản Xuất

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04/01/2017

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG

Công Ty TNHH DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27/12/2016

Nhân Viên Bán Hàng Khu Vực Hòa Bình

MESA - P&G Hòa Bình - Hòa Bình

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

24/12/2016

Nhân Viên Marketing

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Hòa Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

21/12/2016

Nhân Viên Kế Toán

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Hòa Bình

Thương lượng | Nhân viên

12/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-