Tìm thấy 28 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hòa Bình"

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI HÒA BÌNH

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hòa Bình

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/02/2017

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/02/2017

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công Ty TNHH DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/02/2017

Nhân Viên Trồng Trọt ( 10 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

15/02/2017

Nhân Viên Sản Xuất Cây Trồng

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

4,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

09/02/2017

Giám Đốc Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

Thương lượng | Giám đốc

09/02/2017

Trưởng Phòng Trồng Trọt

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/02/2017

Nhân Viên Thiết Bị Kỹ Thuật

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Nhân viên

09/02/2017

Nhân Viên Marketing

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Hòa Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc

Thương lượng | Nhân viên

06/02/2017

Nhân Viên Kế Toán

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Hòa Bình

Thương lượng | Nhân viên

06/02/2017

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/01/2017

Kỹ Sư Thiết Bị 10 Zone

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

18/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Lợn

Japfa Comfeed Viet Nam LTD - Hòa Bình, Vĩnh Phúc

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/01/2017

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành

Công Ty TNHH HNT VINA - Hòa Bình

Thương lượng | Nhân viên

13/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-