Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hòa Bình"

QUẢN LÝ BÁN HÀNG CÁC KHU VỰC

Công Ty TNHH Tuệ Linh - Hòa Bình, Hà Giang, Hà Nội

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/06/2017

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI HÒA BÌNH

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hòa Bình

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/06/2017

Sale Rep Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hòa Bình

Thương lượng | Nhân viên

07/06/2017

ASM Khu Vực 2 (Hà Nội, Hòa Bình)

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hòa Bình, Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

29/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-