Tìm thấy 22 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hòa Bình"

ASM Khu Vực 2 (Hà Nội, Hòa Bình)

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hòa Bình, Hà Nội

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

15/03/2017

Sale Rep Khu Vực Hòa Bình

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hòa Bình

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

10/03/2017

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công Ty TNHH DOOSUNG TECH VIETNAM - Hòa Bình

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/02/2017

Nhân Viên Trồng Trọt ( 10 Người)

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

15/02/2017

Nhân Viên Sản Xuất Cây Trồng

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

4,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

09/02/2017

Giám Đốc Dự Án

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

Thương lượng | Giám đốc

09/02/2017

Trưởng Phòng Trồng Trọt

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM QUẾ - Hòa Bình

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

09/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-