Tìm thấy 377 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xây dựng" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Giám Sát Thi Công Cơ Điện (M&E)

SEAREFICO - Bình Dương, Hồ Chí Minh, Kiên Giang

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/05/2017

KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/05/2017

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/05/2017

Họa Viên Kiến Trúc

Công Ty TNHH Đắc Yến - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

23/05/2017

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/05/2017

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN - GIÁM SÁT TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN COREASIA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/05/2017

MEP MANAGER-QUẢN LÝ THIẾT KẾ

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN COREASIA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/05/2017

Giám Sát Xây Dựng Nhà Hàng (Lĩnh Vực M&E)

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/05/2017

KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/05/2017

KỸ SƯ TRẮC ĐẠC

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/05/2017

KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Công ty TNHH MTV 319.3 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

23/05/2017

QS/ PROCUREMENT MANAGER (CIVIL)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2017

Business Development Manager (construction)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

22/05/2017

Kiến Trúc Sư

Công Ty TNHH Đắc Yến - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

22/05/2017

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/05/2017

Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước

Công Ty CP TPS Thành Phong - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

22/05/2017

Kỹ Sư Điện-Nước (M&E)

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ VIỆT - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2017

Kỹ Sư QS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÀ VIỆT - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/05/2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/05/2017

Kỹ Sư Giám Sát M&E

Công Ty CP TPS Thành Phong - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

19/05/2017

KẾ TOÁN DỰ ÁN

SEAREFICO - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát

19/05/2017

Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư Dự Án

SEAREFICO - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

19/05/2017

10 Nhân Viên Kiểm Soát Khối Lượng (QS M&E)

SEAREFICO - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

19/05/2017

10 Kỹ Sư Revit Cơ Điện (REVIT M&E)

SEAREFICO - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-