Tìm thấy 207 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất/ Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Database Developer

SAIGON – RDC Co., Ltd - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

07/02/2017

Quản Lý Thử Giày Mẫu

Công Ty TNHH Lạc Tỷ - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

20/02/2017

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TIÊU ĐIỂM - Hồ Chí Minh

4,700,000VNĐ - 5,500,000VNĐ | Nhân viên

09/02/2017

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công ty TNHH SX - CK - TM - DV Tiến Phát - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/02/2017

Quản Lý Sản Xuất

Công ty TNHH SX - CK - TM - DV Tiến Phát - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/02/2017

Nhân Viên KCS

Công ty TNHH SX - CK - TM - DV Tiến Phát - Hồ Chí Minh

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

20/02/2017

Planning Manager

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc

18/02/2017

Phó Giám Đốc Thu Mua (tiếng Hoa)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

18/02/2017

Thư Ký Sản Xuất

CÔNG TY TNHH IVI - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

10/02/2017

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Công ty TNHH I.S Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

17/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-