Tìm thấy 200 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất/ Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT (LĨNH VỰC THỰC PHẨM)

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/03/2017

Nhân Viên Kiểm Tra Hóa Lý

Cty CP Nước Giải Khát Chương Dương - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

29/03/2017

Nhân Viên Chế Bản

Công Ty TNHH In I-Print - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

29/03/2017

Tổ Trưởng Sản Xuất (Làm Việc Tại Hoc Môn)

CÔNG TY TNHH SAKOS - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

28/03/2017

Quản Đốc Xưởng (Làm Việc Tại Hóc Môn)

CÔNG TY TNHH SAKOS - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/03/2017

Tổ Trưởng Cơ Điện (Làm Việc Tại Hóc Môn)

CÔNG TY TNHH SAKOS - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

28/03/2017

Thư Ký Sản Xuất

CÔNG TY TNHH IVI - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

06/03/2017

Nhân Viên DVKH (NV Theo Dõi Đơn Hàng)

Công Ty Cổ Phần Ba An - Hồ Chí Minh

5,500,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

13/03/2017

Công Nhân QC/QC Ngành Cơ Khí

Công ty TNHH SX - CK - TM - DV Tiến Phát - Hồ Chí Minh

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

20/03/2017

Nhân Viên Marketing A&P

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

27/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-