Tìm thấy 401 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Sales Manager (MT Channel)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

1,500USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
18/01/2020

Chuyên Viên Marketing

Công Ty TNHH Matxi Corp - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
17/01/2020

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

Công Ty TNHH Matxi Corp - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Giám đốc
17/01/2020

Nhân Viên Event

Công Ty TNHH Matxi Corp - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên
17/01/2020

Nhân Viên Marketing Online

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MAVEN - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
17/01/2020

Chuyên Viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Danh Khôi - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
17/01/2020

Nhân Viên Tele-Marketing

Công Ty Cổ phần Sài Gòn Nam Phát - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
17/01/2020

Digital Marketing Executive

Công Ty Cổ phần Sài Gòn Nam Phát - Hồ Chí Minh

11,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/01/2020

PR Assistant - Ho Chi Minh

CÔNG TY OPPO VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Mới đi làm
17/01/2020

Digital Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần Thời Trang Việt (NINOMAXX - N&M) - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/01/2020

Nhân Viên Content Marketing

CÔNG TY TNHH VẠN XUÂN FMCG INVESTMENT - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
17/01/2020

Trade Marketing Manager

Công Ty TNHH Cơ Hội Và Thách Thức - Hồ Chí Minh

30,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/01/2020

NHÂN VIÊN MARKETING

Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
17/01/2020

Nhân Viên Digital Marketing

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Gia Đình Anco - Hồ Chí Minh

13,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Admin Marketing Staff

CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
16/01/2020

Trade Marketing Leader

CÔNG TY CỔ PHẦN KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
16/01/2020

Phó Phòng Truyền Thông - Marketing

Công Ty Cổ Phần Sóng Việt - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
16/01/2020

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH LAVIAN SPA - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
15/01/2020

Sales Staff (Advertising)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

300USD - 400USD | Nhân viên
15/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-