Tìm thấy 319 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quảng cáo/ Khuyến mãi/ Đối ngoại" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

BRAND MARKETING SPECIALIST – NGÀNH F&B

Công Ty CPĐTTMQT Mặt Trời Đỏ - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

28/04/2017

Chuyên Viên Kinh Doanh

NextGen Vietnam - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

28/04/2017

Internship (PR - Marketing)

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

18/04/2017

Thực Tập Sinh Marketing

DIGI-TEXX VIETNAM LTD. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

28/04/2017

NHÂN VIÊN ADMIN MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

28/04/2017

Phó Phòng Kinh Doanh Thiết Bị Công Nghiệp (HCM)

Công Ty TNHH Thương Mại Thăng Uy - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng (VAS)

FPT Telecom - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

28/04/2017

Chuyên Viên Hội Thảo_HCM

Công Ty Cổ Phần Karofi Việt Nam - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

27/04/2017

Nhân Viên Marketing

Thanh Hằng Beauty Medi Healthcare And Beauty Clinic - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

10/04/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

NHÂN VIÊN KINH DOANH – BÁN HÀNG

Công Ty CP Đầu tư Bizman - Hồ Chí Minh, Hà Nội

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

27/04/2017

Nhân Viên Marketing A&P

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

27/04/2017

NV TRADE MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

27/04/2017

NV MARKETING RESEARCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

27/04/2017

Chuyên Viên Marketing

CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

27/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-