Tìm thấy 302 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Trưởng Phòng Kế Toán Đội Xe

Công Ty CPSX Nhựa Duy Tân - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2017

QUẢN LÝ KINH DOANH (5->9 triệu)

DAI ICHI LIFE NHẬT BẢN - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2017

Trưởng Phòng Kho Vận - HCM

Công Ty Cổ Phần BIBOMART - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/03/2017

Cửa Hàng Trưởng

Công Ty Cổ Phần Eurasia Concept - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

22/03/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/02/2017

GIÁM ĐỐC MARKETING

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Giám đốc

21/03/2017

GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN MAXBOND - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Giám đốc

21/03/2017

Giám sát chuỗi cửa hàng

Công Ty Cổ Phần ESC Việt Nam - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

01/03/2017

Operation Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2017

Brand Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2017

Store Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI SON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/03/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/03/2017

Phó Giám Đốc Thu Mua (tiếng Hoa)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2017

Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng

Công Ty CPSX Nhựa Duy Tân - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/03/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC - Hồ Chí Minh

11,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/03/2017

Planning Manager

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc

20/03/2017

MFG Vice Manager

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/03/2017

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

THẮNG LỢI GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-