Tìm thấy 306 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Quản Lý Clinic

Thanh Hằng Beauty Medi Healthcare And Beauty Clinic - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

07/02/2017

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN PHƯỚC - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Chemical Technical Sales Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Kế Toán Trưởng

Công ty CP Thương mại Tam Đại Kim (EUROPAWINDOW) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Kế Toán Trưởng

Công Ty Cổ Phần ESC Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Chỉ Huy Trưởng Công Trình Mới

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Vân - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Group Human Resources Manager

SILVERLAND HOTELS & SPAS GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý cấp cao

24/02/2017

Leisure Sales Manager (5* hotel)

SILVERLAND HOTELS & SPAS GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý cấp cao

24/02/2017

Phó Phòng Xây Dựng

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

15/02/2017

Brand Manager

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/02/2017

Giám Sát Kinh Doanh Kênh Truyền Thống

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm LG VINA - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/02/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh ( Kênh HORECA)

Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

23/02/2017

Trưởng Phòng Kế Hoạch

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/02/2017

Quản Lý Sản Xuất (Chief - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 650USD | Quản lý / Trưởng phòng

23/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-