Tìm thấy 277 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

NHÂN VIÊN DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

03/04/2017

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

03/04/2017

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

04/04/2017

Kỹ Thuật Viên Tàu Thủy

CÔNG TY TNHH SAO CHÂU Á - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

05/04/2017

Nhân Viên Giám Sát

Công ty CP GaLaXy Sài Gòn - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

05/04/2017

Thợ, phụ Nước, Điện

Công ty TNHH Xây Lắp Cơ Điện Niềm Tin - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

07/04/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành May

Công Ty Cổ Phần May Minh Hoàng - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/04/2017

Tổ Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SX TM DV ĐỨC BẢO KHANH - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

10/04/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Lọc Nước

CÔNG TY TNHH PRIMER VIỆT NAM - Hồ Chí Minh

4,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

10/04/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành Điện

Goldenpower Co.,Ltd - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/04/2017

Kỹ Sư M&E

ADP Architects - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-