Tìm thấy 249 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kỹ thuật ứng dụng/ Cơ khí" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Nhân Viên Điều Phối

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

16/01/2017

Engineering Team Coordinator

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/01/2017

Sales Engineer (không cần kinh nghiệm)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

500USD - 800USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/01/2017

05 Kỹ Sư Revit Cơ Điện

SEAREFICO - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/01/2017

Process Engineer (Hồ Chí Minh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/01/2017

Quản Lý Dự Án

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/01/2017

Cán Sự CNC 5 Trục Hoặc 4 Trục

CÔNG TY TNHH I VI - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

12/01/2017

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Ba An - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/01/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

The Ascott Limited - Hồ Chí Minh

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

03/01/2017

NHÂN VIÊN ĐỊNH MỨC VẬT TƯ (BILL OF MATERIALS)

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/01/2017

Service Engineer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

400USD - 500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/01/2017

Kỹ Sư Tự Động Hóa ( Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

400USD - 500USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/01/2017

Kỹ Sư Phụ Trách Xi Mạ Nhôm

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/01/2017

Technical Sales Executive

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hồ Chí Minh

800USD - 900USD | Nhân viên

11/01/2017

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Công Ty CP Tập Đoàn Hải Thạch - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

11/01/2017

Kỹ Sư Thiết Kế (Solidworks)

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/01/2017

Thư Ký Bộ Phận Kỹ Thuật

The Ascott Limited - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

11/01/2017

Kỹ Sư Cải Tiến Máy Móc (Tiếng Nhật Tốt)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-