Tìm thấy 222 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn/ Du lịch" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Group Human Resources Manager

SILVERLAND HOTELS & SPAS GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý cấp cao

24/02/2017

Leisure Sales Manager (5* hotel)

SILVERLAND HOTELS & SPAS GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý cấp cao

24/02/2017

Nhân Viên Lễ Tân Spa

Silverland Central Hotel & Spa - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

22/02/2017

Online Sales Manager (Based in Ho Chi Minh)

Laguna Vietnam Co., Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/02/2017

Trưởng Nhóm Telemarketing

Paradise Bay Resort Company Limited (ALMA) - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/02/2017

Sales Manager (Hard Rock Cafe)

Viet Thai International - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

21/02/2017

Nhân Viên Telemarketing - HCM

Paradise Bay Resort Company Limited (ALMA) - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

21/02/2017

Thực Tập Bộ Phận Fo (Bellman) Ks4*

SILVERLAND HOTELS & SPAS GROUP - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

21/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-