Tìm thấy 129 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Việc Làm Hấp Dẫn

Chuyên Viên Trade Marketing MT

Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên
18/11/2019

OGC Inspector

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
18/11/2019

Food Sales Staff (Horeca)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2019

Sales & Marketing Staff ( Chemical) - Chinese

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2019

Trưởng Bộ Phận Điều Phối

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/11/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HCM

Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Năm Mục Tiêu - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
14/11/2019

Trưởng Phòng QA/QC

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
14/11/2019

Chuyên Viên R&D

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Tân Việt Sin - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
14/11/2019

NHÂN VIÊN ADMIN PHÒNG R&D

Công Ty TNHH Matxi Corp - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
13/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-