Tìm thấy 301 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Điện/ Điện tử" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Nhân Viên Bảo Trì

Cty CP Nước Giải Khát Chương Dương - Hồ Chí Minh

Hơn 7,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

26/04/2017

Nhân Viên Cơ Khí

Công Ty TNHH CN Y Tế PERFECT VN - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

26/04/2017

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ KHUÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐẠI ĐỒNG TIẾN - Đồng Nai, Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

26/04/2017

Kỹ Sư Vật Liệu

Cty TNHH TM DV Môi Trường Nguyệt Minh 2 - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

26/04/2017

Electrical Engineer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/04/2017

Kỹ Sư Giám Sát Lắp Đặt Hồ Bơi

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

25/04/2017

Nhân Viên Bảo Trì - Elite Fitness HCM

Elite Fitness And Yoga Center - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

12/04/2017

Nhân Viên Cơ Điện

Công Ty Cổ Phần Ba An - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

24/04/2017

Social Auditor In Ho Chi Minh

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

24/04/2017

B2B Sales Executive For Inspection Service

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2017

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty CPSX Nhựa Duy Tân - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/04/2017

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty CPSX Nhựa Duy Tân - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

24/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-