Tìm thấy 150 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Bảo trì / Sửa chữa" | Địa điểm "Hồ Chí Minh"

Phó Phòng Kỹ Thuật Cơ Khí

Công ty TNHH SX - CK - TM - DV Tiến Phát - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/04/2019

Kỹ Sư Bảo Trì (Tiếng Nhật N3 - HCMC)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/04/2019

Service Engineer ( Quận 1 - HCMC)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/04/2019

Trưởng Bộ Phận Bảo Trì (Tiếng Nhật N3 - HCMC)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

16/04/2019

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/04/2019

Kỹ Sư Tự Động Hóa

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

09/04/2019

Project Engineer (Electrical Safety)

Công ty TNHH TUV SUD VIETNAM - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05/04/2019

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

03/04/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử

Công ty TNHH Thang Máy Đại Phong - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên Bảo Trì Thang Máy

Công ty TNHH Thang Máy Đại Phong - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

02/04/2019

Water Treatment System Specialist

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hồ Chí Minh

14,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên

27/03/2019

Nhân Viên Utility

JPA VIETNAM CO., LTD - Hồ Chí Minh

Cạnh tranh | Nhân viên

27/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-