Tìm thấy 93 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hậu Giang"

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
26/11/2020

Nhân Viên Tuần Kiểm Cơ Khí

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
23/11/2020

02 Tổ Trưởng Thợ Mộc

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
23/11/2020

Tài Xế Xe Nâng

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

6,500,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
23/11/2020

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
23/11/2020

Giám Sát Bán Hàng - Hậu Giang

Coca-Cola Viet Nam - Hậu Giang

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
20/11/2020

KỸ SƯ XÂY DỰNG (BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG HOA)

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
18/11/2020

Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
18/11/2020

[Hậu Giang] - Quản Lý Cửa Hàng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hậu Giang

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/11/2020

Ca Trưởng Phòng Cháy Chữa Cháy

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
17/11/2020

03 Thợ Hồ

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

Cạnh tranh | Nhân viên
16/11/2020

Chủ Nhiệm An Toàn

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
16/11/2020

Nhân Viên Phòng Cháy Chữa Cháy

Công Ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam - Hậu Giang

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
14/11/2020

Quản Lý Vùng - Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MARSEILLE PHÁP - Hậu Giang

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
27/11/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io