Tìm thấy 355 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Development Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/03/2019

Import - Export Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/03/2019

Trưởng Phòng Quan Hệ Đối Tác

FPT Telecom - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

01/03/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông

FPT Telecom - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

01/03/2019

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Viễn Thông

FPT Telecom - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

01/03/2019

Nhân Viên Kế Toán

FPT Telecom Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

01/03/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh

FPT Telecom Hải Phòng - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

01/03/2019

Nhân Viên Kiểm Đếm (Hải Phòng)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

27/02/2019

Soft Line Inspector (Garment) - Hai Phong

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

27/02/2019

CHUYÊN VIÊN KHAI THÁC ĐẦU TƯ

Công ty cổ phần Đầu tư Duyên Hải Việt Nam - Hải Phòng, Quảng Ninh

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

26/02/2019

HR & GA Assistant Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

21/03/2019

QC Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-