Tìm thấy 391 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

NHÂN VIÊN DỰ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Duyên Hải Việt Nam - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Duyên Hải Việt Nam - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Duyên Hải Việt Nam - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN ĐẦU TƯ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Duyên Hải Việt Nam - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

Production Chief

Công Ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2019

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2019

Chief Business Department

Công ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Hải Phòng

700USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/05/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG TỔNG HỢP

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

Sale Staff

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2019

Nhân Viên Giao Vận - Giao Hàng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

HR Staff

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

15/05/2019

Kỹ Sư Phòng Công Trình

CÔNG TY TNHH TOMY (VIỆT NAM) - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

15/05/2019

Nhân Viên Kiểm Tra

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2019

Sale có kinh nghiệm tại Vincom Hải Phòng

ZIP Furniture Co., Ltd - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

14/05/2019

PHỤ TRÁCH PHÒNG KÊ TOÁN

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/05/2019

03 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (Nam)

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/05/2019

Thủ Kho

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

14/05/2019

Trưởng Bộ phận QS - Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-