Tìm thấy 738 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

KẾ TOÁN CHI PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
22/06/2020

KẾ TOÁN KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
22/06/2020

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
22/06/2020

GIÁM SÁT PHỤC VỤ TẠI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO - Hải Phòng

Cạnh tranh | Trưởng nhóm / Giám sát
22/06/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH (HẢI PHÒNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN TAM KIM - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
22/06/2020

CHUYÊN VIÊN CHỨNG TỪ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA OPEC - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 110,000,000VNĐ | Nhân viên
20/06/2020

THỦ KHO (Lương 8- 10 Triệu)

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
19/06/2020

NHÂN VIÊN HSE

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
19/06/2020

05 TỔ TRƯỞNG PHÂN LOẠI

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

PHỤ TRÁCH BP PHÂN LOẠI

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

03 TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

PHÓ BP CƠ KHÍ

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/06/2020

PHỤ TRÁCH BP KHO VẬN TẢI

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/06/2020

Chef De Partie - Japanese Restaurant

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
18/06/2020

Demi Chef De Partie

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
18/06/2020

Facility Part Leader (01 Nam)

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
18/06/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io