Tìm thấy 389 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

QAC & HSE staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

350USD - 500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2017

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

03/02/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

IT Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Nhân viên

03/02/2017

IT Manager (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/02/2017

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH TÂN LONG HAI PHÒNG - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/02/2017

Trợ Giảng Tiếng Anh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/02/2017

Nhân Viên Marketing

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/02/2017

Trợ Lý Dự Án

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Anh - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

24/02/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Anh - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

24/02/2017

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Chief Accountant

Công Ty TNHH Thép DongBu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/02/2017

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NEWSTAR - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

23/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-