Tìm thấy 312 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Team Leader SMT - PCBA (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

10/04/2017

9 Nhân Viên Sản Xuất

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

10/04/2017

QA Staff/ QA Leader

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/04/2017

Plant Management Assistant

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,300USD | Nhân viên

10/04/2017

General Affair Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

350USD - 400USD | Nhân viên

08/04/2017

Production Control Junior Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

08/04/2017

Trình Dược Viên Hải phòng

Công Ty TNHH Tuệ Linh - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

07/04/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/04/2017

Sales Staff (English)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

300USD - 500USD | Nhân viên

05/04/2017

Trưởng Chuyền Sản Xuất Mực In

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/04/2017

Trưởng nhóm Kỹ thuật

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/04/2017

IT Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Nhân viên

05/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-