Tìm thấy 784 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
29/11/2019

[HẢI PHÒNG] CỬA HÀNG TRƯỞNG PNJ

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ - Hải Phòng

13,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
29/11/2019

TRƯỞNG BAN HẠ TẦNG

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
27/11/2019

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/11/2019

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
27/11/2019

KỸ SƯ ĐIỆN

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
27/11/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-