Tìm thấy 347 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT SẢN PHẨM 2

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08/04/2019

Kỹ Sư Phòng Công Trình

CÔNG TY TNHH TOMY (VIỆT NAM) - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08/04/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/04/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH CAP VINA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

05/04/2019

NHÂN VIÊN KHO SIÊU THỊ MÁY TÍNH

Công Ty TNHH TM Hoàng Phát - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

04/04/2019

Factory Manager/ Sub Manager/Staff (KCN Nomura Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

03/04/2019

Molding Engineer (Kỹ Sư Sản Xuất)

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/04/2019

Trưởng Phòng Khuôn (01 Nam)

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/04/2019

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Quản Lý Kho Vật tư tiêu hao

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên An Toàn, Cải Tiến

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-