Tìm thấy 373 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Smart Working Leader (Trưởng Nhóm)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/02/2017

PE Leader (Trưởng Nhóm)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/02/2017

Việc Làm Hấp Dẫn

Supervisor/ Gas/Water/ Engineer.

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nhật - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

07/02/2017

QA Staff/ QA Leader

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

07/02/2017

Plant Management Assistant

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,300USD | Nhân viên

07/02/2017

Nhân Viên Vật Tư

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

05/02/2017

General Affair Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

350USD - 400USD | Nhân viên

05/02/2017

Production Control Junior Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

05/02/2017

QAC & HSE staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

350USD - 500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/02/2017

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

03/02/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

IT Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Nhân viên

03/02/2017

IT Manager (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/02/2017

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/01/2017

Sales Staff

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

450USD - 600USD | Nhân viên

24/01/2017

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/01/2017

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-