Tìm thấy 361 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Phiên Dịch Tiếng Hàn - 2 người

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/07/2018

Nhân Viên Thủ Kho - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Weldcom - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

02/07/2018

QA Junior Staff/ QA Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

02/07/2018

Project Controller (Administration Manager) in Hai Phong

G.A. CONSULTANTS VIETNAM' Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,200USD | Trưởng nhóm / Giám sát

28/06/2018

HR Manager (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

30,000,000VNĐ - 45,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/06/2018

[FPT Telecom Hải Phòng] Nhân Viên Kinh Doanh FPT Play Box

FPT Telecom - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

27/06/2018

Quản Lý Dự Án (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

26/06/2018

Accounting Staff (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 550USD | Nhân viên

26/06/2018

Nhân Viên Lắp Ráp

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

26/06/2018

Nhân Viên IT

CÔNG TY TNHH MAPLE - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

26/06/2018

FPT_Quản Lý Cửa Hàng Tại Lê Chân - Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

25/06/2018

Trưởng Ca Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

25/06/2018

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

25/06/2018

Trưởng Phòng Mua Hàng

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/06/2018

Nhân Viên Phòng Kế Toán

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2018

Nhân Viên Phòng Chất Lượng

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2018

Molding Engineer (Kỹ Sư Sản Xuất)

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/06/2018

Accounting Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

25/06/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-