Tìm thấy 384 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên An Ninh Tiếp Đón

Công Ty Cổ Phần BIBOMART - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

08/06/2017

FPT Hải Phòng - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

FPT Telecom - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

08/06/2017

QA Leader (4PE - Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

08/06/2017

Trưởng Chuyền Sản Xuất Mực In

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

07/06/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/06/2017

Lead Accountant Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD - 900USD | Trưởng nhóm / Giám sát

06/06/2017

IT Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Nhân viên

06/06/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH DH Logistics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

05/06/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

05/06/2017

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Và Văn Phòng

Kumho Industrial Co., Ltd - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

02/06/2017

Nhân Viên Nhân Sự

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

01/06/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-