Tìm thấy 273 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

DESIGN ENGINEERS

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Iemv - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

06/03/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/03/2017

IT Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Nhân viên

05/03/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04/03/2017

Nhân Viên Giao Nhận - Big C Hải Phòng

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hải Phòng

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

03/03/2017

Kỹ Sư Cầu Cảng

Tập Đoàn Sungroup - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

03/03/2017

Kỹ Sư Cầu Đường

Tập Đoàn Sungroup - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

03/03/2017

Nhân Viên Kinh Doanh - FPT Hải Phòng

FPT Telecom - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông - FPT Hải Phòng

FPT Telecom - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

02/03/2017

Team Leader SMT - PCBA (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

01/03/2017

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-