Tìm thấy 799 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

[HẢI PHÒNG] GIÁM SÁT DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Công Ty TNHH Aeon Delight Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/01/2020

[Thủy Nguyên - Hải Phòng] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
08/01/2020

Giám Sát Cảnh Quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
08/01/2020

Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLAMINGO - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/01/2020

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHUNG

Công Ty TNHH Kvil Việt Nam - Hải Phòng

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
07/01/2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty TNHH Kvil Việt Nam - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
07/01/2020

NHÂN VIÊN PHÒNG MUA BÁN

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
06/01/2020

Training Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/01/2020

Head Storekeeper

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Assistant Front Office Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Speciality Chef (Japanese Speaking)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
06/01/2020

Revenue Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Assistant Executive Housekeeper

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
06/01/2020

Laundry Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Food & Beverage Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/01/2020

Director of Sales (Local)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc
06/01/2020

Nhân Viên Kho

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ | Nhân viên
06/01/2020

Nhân Viên KCS

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
06/01/2020

Nhân Viên Bảo Trì

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

7,500,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
06/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-