Tìm thấy 781 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Trưởng Phòng Lắp Ráp

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/12/2019

Laundry Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/12/2019

Assistant Executive Housekeeper

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Revenue Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/12/2019

Speciality Chef (Japanese Speaking)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Assistant Front Office Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/12/2019

Graphic Designer

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Head Storekeeper

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/12/2019

Sales Secretary

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Chief Accountant (Local)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/12/2019

Purchasing Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/12/2019

Training Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/12/2019

Executive Chef

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
05/12/2019

Food & Beverage Secretary

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Food & Beverage Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
05/12/2019

Director of Sales (Local)

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc
05/12/2019

Trưởng Ban Quản Lý Vận Hành

Tập Đoàn Hoàng Huy Group - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/12/2019

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
04/12/2019

[Hải Phòng] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
04/12/2019

Nhân Viên Bán Hàng Đồng Phục (Online)

Công Ty TNHH COMTEC - Hải Phòng

9,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
04/12/2019

Nhân Viên Kho

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
04/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-