Tìm thấy 339 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

General Accountant (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

12/05/2017

Fumigation Supervisor ( Haiphong and HCM)

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/05/2017

Chemical Lab technician (Hai Phong)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

11/05/2017

QA Staff/ QA Leader

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

11/05/2017

Plant Management Assistant

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,300USD | Nhân viên

11/05/2017

IT Support (Hai Phong)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

10/05/2017

Lab Supervisor ( Hard Line - Furniture) Hai Phong

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

10/05/2017

Test Report (Hai Phong)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

10/05/2017

Test Plan (Hai Phong)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

10/05/2017

Garment Laboratory Technician (Hai Phong)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

10/05/2017

9 Nhân Viên Sản Xuất

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

09/05/2017

1 Trưởng Nhóm Hoặc Giám Sát Phòng Kế Toán

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

09/05/2017

General Affair Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

350USD - 400USD | Nhân viên

09/05/2017

Production Control Junior Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

09/05/2017

Trưởng Chuyền Sản Xuất Mực In

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

07/05/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/05/2017

IT Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD | Nhân viên

06/05/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-