Tìm thấy 260 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Garment Inspector

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/03/2017

Furniture, Wood Inspector

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/03/2017

B2B Sales Executive For Inspection Service

SGS Vietnam Ltd. - Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

24/03/2017

TỔNG VỤ NHÂN SỰ

A.I. GLOBAL SUN PARTNERS JSC (AGS) - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/03/2017

Purchasing Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

24/03/2017

Nhân Viên Thiết Bị

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

23/03/2017

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/03/2017

FPT Hải Phòng - Nhân Viên Giao Tiếp Khách Hàng

FPT Telecom - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

22/03/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22/03/2017

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 550USD | Nhân viên

22/03/2017

HR/GA – Manufacturing

RGF HR AGENT VIETNAM CO., LTD. - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

21/03/2017

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2017

Extrusion Process Engineer

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

21/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-