Tìm thấy 771 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Địa điểm "Hải Phòng"

Kỹ Sư Môi Trường

Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
18/02/2020

HR Manager

Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
18/02/2020

R&D Manager

Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
18/02/2020

Production Manager

Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
18/02/2020

Purchase Manager

Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng
18/02/2020

Internal Auditor

Công Ty CP Đồ Hộp Hạ Long - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên
18/02/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
17/02/2020

Nhân Viên Mua Hàng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
17/02/2020

Giám Sát Phụ Trách Xưởng Gia Công Cơ Khí

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
17/02/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-