Tìm thấy 29 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xuất nhập khẩu / Ngoại thương" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công Ty TNHH CAP VINA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

19/04/2019

Nhân Viên Marketing

Công Ty TNHH TAL LOGISTICS - Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/04/2019

Quản Lý Kho (KCN Tràng Duệ - Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,300USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/04/2019

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Quản Lý Kho Vật tư tiêu hao

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên An Toàn, Cải Tiến

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Import - Export Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/04/2019

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH TAL LOGISTICS - Hồ Chí Minh, Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

29/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-