Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Xuất nhập khẩu / Ngoại thương" | Địa điểm "Hải Phòng"

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU (TIẾNG TRUNG)

Công Ty H&T - Hải Phòng

18,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
17/10/2019

Logistic Sub - Leader

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/10/2019

NHÂN VIÊN OPERATION VĂN PHÒNG

Công Ty DH Logistics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
14/10/2019

Logistic / Material Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/10/2019

Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
02/10/2019

Logistic Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
02/10/2019

Sales Officer/ Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
01/10/2019

[Hải Phòng] Leader Khai Báo Hải Quan

Bee Logistics Corporation - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
08/10/2019

[Hải Phòng] Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

Bee Logistics Corporation - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
08/10/2019

Procurement Manager

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng - Hải Phòng

Hơn 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng
09/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-