Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi" | Địa điểm "Hải Phòng"

Lái Xe Nâng

CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

11/12/2018

Nhân Viên Kiểm Đếm - Tallyman

CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 7,200,000VNĐ | Nhân viên

11/12/2018

Công Nhân Kho

CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

11/12/2018

THỦ KHO

Công Ty TNHH An Thịnh - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

27/11/2018

Nhân Viên Kho

Công Ty TNHH TM Hoàng Phát - Hải Phòng

Hơn 7,000,000VNĐ | Nhân viên

26/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-