Tìm thấy 38 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tiếp thị" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trình Dược Viên OTC / ETC

Công Ty TNHH Beeking - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

18/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Trung Tâm Thiết Bị Robinson - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

11/01/2017

Nhân Viên Bán Hàng

Công ty TNHH Đầu Tư Thành Tiến - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

10/01/2017

Nhân Viên Marketing

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

09/01/2017

Nhân Viên Bán Hàng Nội Địa

Công Ty Cổ Phần Devyt - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

23/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-