Tìm thấy 22 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tiếp thị" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trade Marketing Executive (north East - Hai Phong)

Coca-Cola Viet Nam - Hải Phòng

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

23/05/2018

Quản Lý PG (PG Leader) - Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Sữa Vita Dairy Việt Nam - Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/05/2018

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC HẢI PHÒNG

Công ty TNHH Taisun Việt Nam - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

16/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-