Tìm thấy 31 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tiếp thị" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên Marketing

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/02/2017

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Hải Lý - Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

22/02/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Quốc Tế B2B - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

21/02/2017

Trình Dược Viên OTC / ETC

Công Ty TNHH Beeking - Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

18/01/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

Trung Tâm Thiết Bị Robinson - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

11/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-