Tìm thấy 7 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Thời trang" | Địa điểm "Hải Phòng"

Quản Lý Showroom Thời Trang Odessa Hồng Bàng

Công Ty TNHH Thời Trang Odessa - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

31/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-