Tìm thấy 35 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tài chính / Đầu tư" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trưởng Phòng Kinh Doanh (x Founder) Tại Hải Phòng

AIA Exchange - Hải Phòng

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
18/11/2019

Revenue Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
15/11/2019

Direct of Financial Controller

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc
15/11/2019

Giám Đốc Tài Chính

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Amecc - Hải Phòng

30,000,000VNĐ - 35,000,000VNĐ | Giám đốc
18/11/2019

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công ty TNHH LS Metal Vina - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
31/10/2019

Kế Toán Trưởng

Công Ty TNHH Greenworks ( Việt nam) - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
30/10/2019

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
28/10/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-