Tìm thấy 25 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Tài chính / Đầu tư" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trưởng Phòng Kinh Doanh (x Founder) Tại Hải Phòng

AIA Exchange - Hải Phòng

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Revenue Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
06/01/2020

Nhân Viên Phòng Kế Toán

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
02/01/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-