Tìm thấy 57 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất/ Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên Thiết Bị

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

23/03/2017

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/03/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22/03/2017

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 550USD | Nhân viên

22/03/2017

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2017

Mixing Process Engineering

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

20/03/2017

HR & GA Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 600USD | Nhân viên

17/03/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Ép Nhựa

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/03/2017

General Accountant (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

11/03/2017

QA Staff/ QA Leader

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

10/03/2017

Production Control Junior Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

08/03/2017

QAC & HSE staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

350USD - 500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

07/03/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04/03/2017

Team Leader SMT - PCBA (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

01/03/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-