Tìm thấy 64 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất/ Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/01/2017

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/01/2017

QA/QC Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/01/2017

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/01/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

19/01/2017

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 550USD | Nhân viên

19/01/2017

Kỹ Sư R&D

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

16/01/2017

Nhân Viên Quản Lý Nguyên Liệu

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

08/01/2017

Production Control Junior Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

06/01/2017

Nhân Viên Vật Tư

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

04/01/2017

QA Staff (4PE - Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

03/01/2017

Team Leader SMT - PCBA (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

03/01/2017

Line Leader SMT (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

03/01/2017

QA - QC & HSE Supervisor

CareerLink’s Client - Hải Phòng

650USD | Trưởng nhóm / Giám sát

03/01/2017

QA Staff/ QA Leader

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

03/01/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/01/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-