Tìm thấy 48 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

CHỦ QUẢN KCS

Công ty TNHH Chế Tạo Máy HongYuan Hải Phòng Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

19/06/2018

Sales Staff ( Steel )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 600USD | Nhân viên

16/06/2018

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

14/06/2018

Maintenance Technician

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

13/06/2018

Accounting Assistant Manager (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

12/06/2018

Accounting Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

12/06/2018

Lead Accountant Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD - 900USD | Trưởng nhóm / Giám sát

12/06/2018

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/06/2018

Assembling Process Engineer (KCN Dinh Vu - Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/06/2018

Nhân Viên Kỹ Thuật Linh Kiện ( VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

9,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

08/06/2018

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/06/2018

QA Junior Staff/ QA Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

31/05/2018

SMT ENGINEER

FOUR P Electronics JSC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

29/05/2018

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

FOUR P Company - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

29/05/2018

Manager PCBA (Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

29/05/2018

Nhân Viên R&D

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

29/05/2018

HR Manager (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

30,000,000VNĐ - 45,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

28/05/2018

Trưởng Phòng TPM

FOUR P Electronics JSC - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/05/2018

Factory Manager (Tiếng Nhật - Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 1,800USD | Quản lý / Trưởng phòng

24/05/2018

Phó Giám Đốc Sản Xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ VIỆT - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý cấp cao

21/06/2018

Nhân Viên KCS

Công Ty CP Cơ Khí Và Vật Liệu Xây Dựng Thanh Phúc - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

18/06/2018

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo Máy

Công ty CP Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc - Hải Phòng

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

14/06/2018

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp

Công ty CP Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/05/2018

Nhân Viên ISO

Công Ty TNHH COMTEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2018

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Công Ty TNHH An Thịnh - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

21/05/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-