Tìm thấy 62 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH VÂN LONG - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

27/06/2019

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH VÂN LONG - Hải Phòng

6,500,000VNĐ - 8,500,000VNĐ | Nhân viên

27/06/2019

PM Staff

Công Ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

24/06/2019

Recruitment Assistant Manager (VSIP IP, Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

21/06/2019

Phó Phòng Kế Toán (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/06/2019

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

21/06/2019

Maintenance Technician

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

21/06/2019

Công Nhân Vận Hành

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

20/06/2019

Warehouse Staff

Công Ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

19/06/2019

Chemical Lab Staff

CÔNG TY TNHH TOMY (VIỆT NAM) - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

19/06/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/06/2019

Công Nhân Kiểm Hàng

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

18/06/2019

Tổ Phó Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/06/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/06/2019

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/06/2019

QC Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/06/2019

Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Sản Xuất

Công Ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/06/2019

Production Chief

Công Ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/06/2019

Nhân Viên Kiểm Tra

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

14/06/2019

03 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (Nam)

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

14/06/2019

Nhân Viên Hàn

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên

13/06/2019

Production Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/06/2019

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/06/2019

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

07/06/2019

Leader of Assembly Department

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

07/06/2019

Plan & Pur Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

07/06/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Khuôn, Dập

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05/06/2019

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

04/06/2019

Factory Manager/ Sub Manager/Staff (KCN Nomura Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

04/06/2019

Engineering Engineer (Urgent)

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

31/05/2019

NHÂN VIÊN QC

Công Ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

29/05/2019

Quản Lý Điều Hành Sản Xuất

CÔNG TY TNHH TM NAM HUY - Hải Phòng

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

27/06/2019

QA Leader (4PE - Hai Phong Factory)

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

27/06/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-