Tìm thấy 82 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
14/12/2019

Customer Service Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/12/2019

03 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (Nam)

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
12/12/2019

Maintenance Technician

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
09/12/2019

Nhân Viên KCS

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
04/12/2019

Trưởng Ca Phân Loại

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
03/12/2019

Trưởng Ca Vận Hành Máy

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
03/12/2019

QC Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
03/12/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
29/11/2019

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

7,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên
27/11/2019

Trưởng Phòng R& D (01 Nam/Nữ)

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
26/11/2019

Engineering Engineer (Urgent)

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
18/11/2019

Planning Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
18/11/2019

Thủ Kho Bán Hàng

CÔNG TY CP GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
14/12/2019

Logistic Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/12/2019

Nhân Viên Thống Kê

CÔNG TY CP GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên
09/12/2019

Tổ Trưởng Kho Và Quản Lý Sản Xuất

CÔNG TY CP GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
09/12/2019

Production Management (SL: 03)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
06/12/2019

Production Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
06/12/2019

Pattern Maker Staff

New World Fashion Group - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
05/12/2019

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CÔNG TY TNHH TM NAM HUY - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
04/12/2019

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH VÂN LONG - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
04/12/2019

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY MỚI

CÔNG TY TNHH VÂN LONG - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
04/12/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-