Tìm thấy 40 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

Maintenance Technician

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

20/04/2019

Phó Phòng Kế Toán (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/04/2019

Nhân Viên Phòng Phát Triển R&D

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

Recruitment Assistant Manager (VSIP IP, Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Bảo Trì

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Kỹ Sư Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

03 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (Nam)

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/04/2019

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Công Ty TNHH An Thịnh - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/04/2019

CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Công Ty TNHH An Thịnh - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

11/04/2019

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/04/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/04/2019

Factory Manager/ Sub Manager/Staff (KCN Nomura Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

03/04/2019

Molding Engineer (Kỹ Sư Sản Xuất)

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

02/04/2019

Quản Lý Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Quản Lý Kho Vật tư tiêu hao

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên An Toàn, Cải Tiến

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Nhân Viên QC

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

27/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-