Tìm thấy 74 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

Production Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
15/10/2019

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
15/10/2019

Nhân Viên Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
15/10/2019

Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
15/10/2019

Maintenance Technician

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
14/10/2019

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/10/2019

03 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (Nam)

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
10/10/2019

PCBA Part Leader

Công Ty TNHH Dongdo Electronics Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
09/10/2019

Logistic Manager

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/10/2019

Tổ Trưởng Sản Xuất (Hải Phòng)

Công Ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam) - Hải Phòng

Hơn 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
07/10/2019

Production Management (SL: 03)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
02/10/2019

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
02/10/2019

Trưởng Phòng Sản Xuất (Tiếng Trung)

Công Ty H&T - Hải Phòng

18,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
02/10/2019

Engineering Engineer (Urgent)

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
01/10/2019

Sales Officer/ Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
01/10/2019

Planning Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
01/10/2019

Trưởng Ca Phân Loại

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/09/2019

Trưởng Ca Vận Hành Máy

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
30/09/2019

Kỹ Sư Cơ Khí_Không yêu cầu kinh nghiệm

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
26/09/2019

Kỹ Thuật Viên ( biết tiếng Trung)

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
25/09/2019

Công Nhân Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
20/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-