Tìm thấy 75 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất/ Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Kỹ Sư R&D

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/02/2017

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Thái - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/02/2017

Nhân Viên Thiết Bị

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

20/02/2017

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

20/02/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

19/02/2017

Sale Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

450USD - 550USD | Nhân viên

19/02/2017

Mixing Process Engineering

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

17/02/2017

LAB TECHNICIAN

Công Ty TNHH Vina Bitumuls - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

15/02/2017

Kỹ sư máy ép nhựa

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

15/02/2017

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/02/2017

Engineer Production / Machinary

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/02/2017

4PE - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

FOUR P Co., Ltd - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Quản Lý Nguyên Liệu

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

08/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-