Tìm thấy 83 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Sản xuất / Vận hành sản xuất" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên Kiểm Tra

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
14/07/2020

Trưởng Ca Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
13/07/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
13/07/2020

Phó Phòng Quản Lý Nguyên Vật Liệu

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
13/07/2020

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất - Cơ Khí

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/07/2020

QC Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
13/07/2020

Nhân Viên Sản Xuất Thu Nhập 8 -10Tr

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
09/07/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
08/07/2020

Production Staff

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
08/07/2020

Nhân Viên KCS

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
07/07/2020

Trưởng Nhóm Sản Xuất Tiếng Anh Tốt

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Dương, Hải Phòng

14,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
07/07/2020

Nhân Viên Hàn

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Nhân viên
06/07/2020

Engineering Engineer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
02/07/2020

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

20,000,000VNĐ - 28,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
29/06/2020

Planning Officer

TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
26/06/2020

Nhân Viên Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
24/06/2020

05 TỔ TRƯỞNG PHÂN LOẠI

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

PHỤ TRÁCH BP PHÂN LOẠI

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

03 TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
19/06/2020

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
19/06/2020

Production Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
15/06/2020

Delivery Staff

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
15/06/2020

Tổ Trưởng Sản Xuất

CÔNG TY CP GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2020

Thủ Kho Sản Xuất

CÔNG TY CP GIỐNG GIA CẦM LƯỢNG HUỆ - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
01/07/2020

Ca Trưởng SMT

Công Ty TNHH Đầu Tư Feng Xu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2020

Ca Trưởng DIP

Công Ty TNHH Đầu Tư Feng Xu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2020

Chuyền Trưởng Công Đoạn PCB

Công Ty TNHH Đầu Tư Feng Xu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2020

Ca Trưởng Vật Liệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Feng Xu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
01/07/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io