Tìm thấy 37 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hải Phòng"

Training Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/01/2017

Accounting Assistant Manager (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD - 800USD | Quản lý / Trưởng phòng

12/01/2017

Legal Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/12/2016

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/01/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

29/12/2016

ACCOUNTING MANAGER/ Chief Accountant

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/12/2016

IT Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/12/2016

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/12/2016

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/12/2016

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/12/2016

Purchasing Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

21/12/2016

QA/QC Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/12/2016

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

19/12/2016

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NEWSTAR - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

13/01/2017

Trưởng Phòng Sản Xuất (Cơ Khí)

Công Ty Cổ Phần OSR Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

10/01/2017

Chief Accountant

Công Ty TNHH Thép DongBu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/01/2017

Quản Lý Quy Trình Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

06/01/2017

Director Of Sales

Công Ty Cổ Phần Harbour View - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc

21/12/2016

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NEWSTAR - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

03/01/2017

Trưởng Phòng Marketing

Công Ty TNHH COMTEC - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/12/2016

Spa Manager - Quản Lý Spa

Khách Sạn Pearl River - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/12/2016

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-