Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hải Phòng"

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Hỗ trợ hoạt động sản xuất từ việc xác nhận linh kiện; theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất, xuất hàng
- Đối ứng với việc thay đổi mã hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Sản Xuất Quản lý Công ty Nhật

08/12/2017

Giám Đốc Vùng Khu Vực Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng

Công Ty CP Thái Lan Paint - Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Cạnh tranh | Giám đốc

- Điều hành, điều phối chung và chịu trách nhiệm các hoạt động của doanh nghiệp thuộc các khu vực được giao. Trong đó chú trọng công việc: Tổ chức hoạt động bán hàng:
1. Đối với mở điểm bán mới.
- GĐV thực hiện các công việc sau:
- Cùng TKV Phân tích, đánh giá mục tiêu. GĐV chủ động đàm phán và chốt hợp tác
2. Đối với ...

Quản lý điều hành, Bán hàng

Giám Đốc Giám đốc Kinh doanh Hải Dương Hải phòng

13/12/2017

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc

Chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính nhân sự:
- Tuyển dụng, đào tạo, lương, chế độ phúc lợi.
- Đề xuất, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút, phát triển và gi...

Nhân sự, Quản lý điều hành

Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Nhân sự Giám đốc hành chính nhân sự

05/12/2017

Director Of Sales & Marketing - Giám Đốc Kinh Doanh

Khách Sạn Pearl River - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc

- Assist the hotel publicist by acting as “first contact” with all outside creative talent (i.e…, photographers, graphic artists, printers) to insure that the target market and image positioning is clearly communicated to all involved in jthe creation of collateral sales materials and advertising campaign strategies.
-...

Quản lý điều hành, Bán hàng

Quận Dương Kinh Giám Đốc Giám đốc Kinh doanh Hải phòng

21/11/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-