Tìm thấy 47 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Purchasing Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

21/02/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

19/02/2017

QUẢN LÝ CỬA HÀNG TẠI HẢI DƯƠNG

Công Ty CP Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/02/2017

IT Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/02/2017

ACCOUNTING MANAGER/ Chief Accountant

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/02/2017

Legal Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/02/2017

Training Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

13/02/2017

Accounting Assistant Manager (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD - 800USD | Quản lý / Trưởng phòng

12/02/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/02/2017

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/02/2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NEWSTAR - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

28/02/2017

Trưởng Phòng Sản Xuất (Cơ Khí)

Công Ty Cổ Phần OSR Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

27/02/2017

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY TNHH TÂN LONG HAI PHÒNG - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

Chief Accountant

Công Ty TNHH Thép DongBu Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/02/2017

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NEWSTAR - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

23/02/2017

Quản Lý Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

21/02/2017

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH Nam Thuận - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/02/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-