Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hải Phòng"

Factory Manager (Tiếng Nhật - Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 1,800USD | Quản lý / Trưởng phòng

* Làm việc tại KCN Hai Thanh - Dương Kinh, Hải Phòng
- Trợ lý cho giám đốc người Nhật truyền đạt công việc cho mọi người trong công ty
- Phiên dịch cho giám đốc người Nhật khi đi gặp khác hàng là các công ty của Việt Nam
- Quản lý các công việc về xuất nhập khẩu
- Thay mặt cho người Nhật quản lý pháp nhân tại Việt Nam
...

Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Sản Xuất Quản lý

20/02/2018

Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Hỗ trợ hoạt động sản xuất từ việc xác nhận linh kiện; theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất, xuất hàng
- Đối ứng với việc thay đổi mã hàng
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Quản lý điều hành, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Sản Xuất Quản lý Công ty Nhật

08/02/2018

Giám Đốc Bán Hàng(ASM)

Công Ty Cổ Phần BiBiCa - Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc

- Xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng trong khu vực được phân công
- Thiết lập mục tiêu và chiến lược kinh doanh trong khu vực phụ trách.
- Triển khai thực hiện kế hoạch bán hàng.
- Quản lý và giám sát đội ngũ bán hàng
- Triển khai hệ thống quản lý thông tin tại nhà phân phối.
- Xây dựng môi trường ổn định.
- Huấn lu...

Quản lý điều hành, Bán hàng

Giám Đốc Hải phòng HCM

26/01/2018

Giám Đốc Trung Tâm Tiếng Anh Các Tỉnh

Công Ty CP Softech-Chi Nhánh Tại Hà Nội - Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Giám đốc

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh điều hành của Trung tâm.
- Lập và thực thi các kế hoạch marketing, kiểm soát chất lượng nội bộ của Trung tâm.
- Duy trì sự hiện diện tại khu vực quản lý để đảm bảo nắm bắt và hiểu rõ nhu cầu khách hàng.
- Huấn luyện năng lực, khả năng và kiến thức cho đội ngũ nhân viên...

Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Quản lý điều hành

Tiếng Anh Giám Đốc

23/01/2018

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA - Hải Phòng

Thương lượng | Giám đốc

Chịu trách nhiệm quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính nhân sự:
- Tuyển dụng, đào tạo, lương, chế độ phúc lợi.
- Đề xuất, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.
- Hoạch định những chính sách phù hợp thu hút, phát triển và gi...

Nhân sự, Quản lý điều hành

Huyện Thủy Nguyên VSIP Hải Phòng Nhân sự Giám đốc hành chính nhân sự

22/01/2018

Giám Đốc Vùng Khu Vực Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng

Công Ty CP Thái Lan Paint - Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh

Cạnh tranh | Giám đốc

- Điều hành, điều phối chung và chịu trách nhiệm các hoạt động của doanh nghiệp thuộc các khu vực được giao. Trong đó chú trọng công việc: Tổ chức hoạt động bán hàng:
1. Đối với mở điểm bán mới.
- GĐV thực hiện các công việc sau:
- Cùng TKV Phân tích, đánh giá mục tiêu. GĐV chủ động đàm phán và chốt hợp tác
2. Đối với ...

Quản lý điều hành, Bán hàng

Giám Đốc Quản trị kinh doanh Phát triển thị trường Giám đốc Kinh doanh Hải Dương Hải phòng

19/01/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-