Tìm thấy 6 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hải Phòng"

Import Export Manager

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
22/08/2019

Quản Lý Điều Hành Sản Xuất

CÔNG TY TNHH TM NAM HUY - Hải Phòng

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
12/08/2019

CRUISE MANAGER

Công ty TNHH Du lịch quốc tế Cường Vũ - Hải Phòng

30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
01/08/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-