Tìm thấy 51 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Quản lý điều hành" | Địa điểm "Hải Phòng"

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH CN TĐH Hoàng Gia - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/03/2017

Manufacturing Program Manager (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/04/2017

Factory Management Planning Manger (Hải Phòng - Tiếng Nhật )

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/04/2017

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công ty TNHH CN TĐH Hoàng Gia - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/03/2017

Purchasing Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,200USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

24/04/2017

Production General Manager

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

22/04/2017

Quản Lý Phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

21/04/2017

QA/QC Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/04/2017

Training Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/04/2017

Legal Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/04/2017

ACCOUNTING MANAGER/ Chief Accountant

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/04/2017

IT Manager

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/04/2017

Cán Bộ Quản Lý Kỹ Thuật Phương Tiện

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bắc Kỳ - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

15/04/2017

Accounting Assistant Manager (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

500USD - 800USD | Quản lý / Trưởng phòng

15/04/2017

Phó Phòng Nhập Xuất Linh Kiện (VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

06/04/2017

Trưởng Chuyền Sản Xuất Mực In

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

05/04/2017

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-