Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên C & B

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

18/04/2019

HR Manager (Tiếng Nhật - VSIP Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

16/04/2019

Recruitment Assistant Manager (VSIP IP, Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Ty TNHH CAP VINA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

05/04/2019

Nhân Viên Tổng Vụ Nhân Sự

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

27/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-