Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Hải Phòng"

Nhân Viên C & B

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

22/06/2019

Recruitment Assistant Manager (VSIP IP, Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

21/06/2019

Nhân Viên HCNS

Công Ty TNHH CAP VINA - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

17/06/2019

Trưởng Phòng Nhân Sự

Công ty TNHH VINATIC Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

04/06/2019

Outdoor Recruiting Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/05/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-