Tìm thấy 10 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Nhân sự" | Địa điểm "Hải Phòng"

Recruitment Assistant Manager (VSIP IP, Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

17,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

15/02/2019

Recruitment Assistant Manager (Dinh Vu IP, Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

10/02/2019

HR Manager (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

30,000,000VNĐ - 45,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

08/02/2019

C&B Specialist/ Chuyên Viên C&B

Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

23/01/2019

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH - Hải Phòng

Cạnh tranh | Quản lý / Trưởng phòng

21/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-