Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Lao động phổ thông" | Địa điểm "Hải Phòng"

Big C Hải Phòng - Nhân Viên Quầy Rau

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hải Phòng

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

18/02/2019

Big C Hải Phòng - Nhân Viên Quầy Bánh Mì

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hải Phòng

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

18/02/2019

Big C Hải Phòng - Nhân Viên Chế Biến

Hệ Thống Big C Việt Nam - Hải Phòng

3,000,000VNĐ - 5,000,000VNĐ | Nhân viên

18/02/2019

Nhân Viên Giao Nhận

Công Ty TNHH TM Hoàng Phát - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

13/02/2019

Nhân Viên Kiểm Đếm (Hải Phòng)

SGS Vietnam Ltd. - Hải Phòng

4,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

23/01/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-