Tìm thấy 42 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí" | Địa điểm "Hải Phòng"

Maintenance Technician

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

20/04/2019

NY PO Development Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/04/2019

Nhân Viên Phòng Phát Triển R&D

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Công Ty TNHH Ohsung Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

Nhân Viên Kỹ Sư Sản Xuất

Heesung Electronics - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

16/04/2019

03 QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG (Nam)

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/04/2019

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Công Ty TNHH An Thịnh - Hải Phòng

5,500,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

11/04/2019

Mechanical Engineering Staff

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

10/04/2019

NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT SẢN PHẨM 2

Công Ty TNHH Fuji Xerox Haiphong - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08/04/2019

Kỹ Sư Phòng Công Trình

CÔNG TY TNHH TOMY (VIỆT NAM) - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

08/04/2019

Factory Manager/ Sub Manager/Staff (KCN Nomura Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,200USD | Quản lý / Trưởng phòng

03/04/2019

Trưởng Phòng Khuôn (01 Nam)

Công Ty TNHH WooSung Electronics Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

02/04/2019

Development Part Leader

Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

01/04/2019

GIÁM SÁT SƠN

Công Ty Cổ Phần OSR Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

22/04/2019

Facility Maintenance Supervisor

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

18/04/2019

QA Expert or Staff

Công Ty TNHH YTG Vina - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

04/04/2019

New Production Introduction Engineer

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

03/04/2019

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Công Ty TNHH Tùng Khánh - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên

02/04/2019

Production Engineering Management

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/03/2019

Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật 2D / 3D

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Vina - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

11/03/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-