Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Khách sạn / Du lịch" | Địa điểm "Hải Phòng"

Giám Sát Buồng

KHÁCH SẠN CÔNG CHÚA - Hải Phòng

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

14/12/2018

Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Công Ty TNHH COMTEC - Hải Phòng

20,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/12/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-