Tìm thấy 83 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kế toán / Kiểm toán" | Địa điểm "Hải Phòng"

KẾ TOÁN TRƯỞNG (Biết Tiếng Anh)

Công Ty TNHH PHA Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
08/04/2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công Ty TNHH Kvil Việt Nam - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
06/04/2020

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Polyfill - Hải Phòng

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
30/03/2020

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty TNHH SITC Việt Nam - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
23/03/2020

GIÁM SÁT KẾ TOÁN/ PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

G.A. CONSULTANTS VIETNAM - Hải Phòng

900USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát
23/03/2020

Thủ Kho

Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
14/03/2020

Nhân Viên Audit Thị Trường

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam - Hải Phòng

8,500,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên
11/03/2020

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-