Tìm thấy 26 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Kế toán / Kiểm toán" | Địa điểm "Hải Phòng"

Kế Toán Kho

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

12/12/2018

Kế Toán Công Nợ

Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

12/12/2018

Nhân Viên Kiểm Đếm - Tallyman

CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS VIỆT NAM - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 7,200,000VNĐ | Nhân viên

11/12/2018

Accountant Staff

Công Ty TNHH Serveone (Việt Nam) - Hải Phòng

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

10/12/2018

THỦ KHO

Công Ty TNHH An Thịnh - Hải Phòng

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

27/11/2018

Kế Toán Thanh Toán

Công Ty TNHH TM Hoàng Phát - Hải Phòng

Hơn 7,000,000VNĐ | Nhân viên

26/11/2018

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-