Tìm thấy 23 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Giáo dục / Đào tạo / Thư viện" | Địa điểm "Hải Phòng"

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

1,000USD - 1,500USD | Giám đốc
22/08/2019

Nhân Viên Học Vụ

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế PEC - Hải Phòng

Thương lượng | Nhân viên
22/08/2019

[Hải Phòng] Nhân Viên Sales Admin

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hải Phòng

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên
06/08/2019

[Hải Phòng] Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Cao

Công Ty Cổ Phần Anh Ngữ Apax - Hải Phòng

12,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
30/07/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-