Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn: Ngành nghề - "Giáo dục / Đào tạo / Thư viện" | Địa điểm "Hải Phòng"

Training Manager

Hotel Nikko Hai Phong - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
11/10/2019

Hải Phòng - Chuyên Viên Đào Tạo

Công Ty TNHH Venesa - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
27/09/2019

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-